İTÜDERGİSİ/d, Cilt 10, Sayı 1 (2011)

Yazı Büyüklüğü:  Küçük  Orta  Büyük

Ön teçhiz ve ön boru montaj işlemlerinin tersane verimliliği üzerindeki etkisi

Murat ÖZKÖK, Metin TAYLAN, İsmail H. HELVACIOĞLU

Özet


Çoğu endüstriyel alanda olduğu gibi, gemi inşa sektöründe de süreç iyileştirme çalışmaları son derece önemlidir. Günümüzde, tersanelerin rekabet avantajını sağlayabilmeleri ve varlıklarını devam ettirebilmeleri için üretim süreçlerini gözden geçirerek, çıktıyı artırabilecek iyileştirmeleri sağlamaları ve bunun sonucunda daha kısa sürede ürün teslimini gerçekleştirmeleri gerekmektedir. Ürün çevrim süresinin veya diğer bir ifadeyle imalat temin süresinin kısaltılması, tersanelerin yıllık üretim kapasitelerinin ve buna bağlı olarak pazar payının artmasına neden olacaktır. Bunların gerçekleştirilebilmesi için, tersanelerin, mevcut üretim sistemlerini detaylı bir biçimde analiz etmeleri ve sistem üzerinde çeşitli iyileştirmeleri yapması gerekmektedir. Bu çalışmada, bir iyileştirme süreci modeli belirlenmiş ve ele alınan bir çift dip bloğunun teçhiz ve boru montaj işlemlerinin tamamının blok montaj istasyonunda değil kısmen daha önceki istasyonlarda yapılması durumunda sistemin çıktı miktarının nasıl değiştiği izlenmiştir. Öncelikle, bir iyileştirme süreci modeli ortaya konulmuştur. İyileştirme süreci modeli, sürekli iyileştirme (Kaizen), darboğaz teorisi (OPT) ve Arena simülasyon gibi süreçleri içermektedir. Model içerisindeki adımlar, sırasıyla takip edilmiş ve mevcut üretim sisteminde, tamamı blok montaj sahasında yapılan teçhiz ve boru montaj işlemlerinin ön istasyonlarda yapılmasının sistemin çıktısına olan etkisi incelenmiştir. Çalışmanın sonunda, teçhiz ve boru montaj işlemlerinin daha önceki istasyonlarda yapılmasıyla ve mevcut durum üzerinde bazı ufak değişikliklerin yapılmasıyla birlikte sistemin belirli bir sürede ürettiği blok sayısının yani çıktı miktarının arttığı görülmüştür. Dolayısıyla, ön teçhiz ve ön boru montaj işlemlerinin tersane üretim sisteminin performansını artırdığı teorik olarak gösterilmiştir.

 

Anahtar Kelimeler: Sürekli iyileştirme, darboğaz ilkesi, Arena simülasyon, ön teçhizleme, ön boru montaj.


Tam Metin: PDF