İTÜDERGİSİ/d, Cilt 10, Sayı 1 (2011)

Yazı Büyüklüğü:  Küçük  Orta  Büyük

Yüksek dinamik ölçekli fotoğraf ve monitörlerin aydınlatma araştırma projelerinde kullanımı

Duygu ÇETEGEN MOREWOOD, Ramazan ÇAĞLAR, Jennifer A. VEİTCH, Guy R. NEWSHAM

Özet


Bu çalışmanın amacı, Yüksek Dinamik Ölçekli (YDÖ) görüntüleme tekniğinin kullanıldığı YDÖ monitörlerin aydınlatma mühendisliği problemlerinin çözümünde kullanılabileceğini göstermektedir. Bu makalede sunulan ilk deney, YDÖ monitörde görüntülenen YDÖ fotoğrafların, LCD ekranda görüntülenen (tek pozlamadan oluşan) geleneksel fotoğraflardan daha gerçekçi olduğu hipoteziyle tasarlanmıştır. Altı adet hacmin detaylı parıltı ölçümleri noktasal ölçüm yapabilen bir parıltı ölçer ve parıltı kamerası kullanılarak yapıldıktan sonra, bu parıltı değerleri YDÖ ekrana yansıtılmıştır. Deney sonuçları YDÖ fotoğraf tekniği ile üretilen fotoğrafların YDÖ ekrandaki göruntülerinin, LCD ekranda görüntülenen tek pozlamadan oluşan fotoğraflardan daha gerçekçi algılandığını göstermiştir. Çalışmanın ikinci bölümünde, YDÖ görüntüleme tekniğinden faydalanılarak bir açık plan ofisteki aydınlatma kalitesi incelenmiştir. Bu çalışmada, görüntü karakteristikleri (ortalama parıltı, parıltı dağılımı ve doğal ışığı hacme alan pencere büyüklüğü) ile hacmin aydınlatma kalitesi arasındaki bağıntı incelenmiştir. Çalışmanın sonuçları, YDÖ ekranda sergilenen YDÖ fotoğrafların özellikle doğal ışık içeren görüntülerde aydınlatma kalitesi analizi yapmak amacıyla gerçek hacim yerine kullanılabileceğini göstermektedir. Henüz inşa edilmemiş binaların grafik simulasyonlarının, gerçek hacimde sağlanması öngörülen parıltı değerleriyle YDÖ ekranda görüntülenmesi, aydınlatma projesine ilişkin karar aşamasında faydalı olacaktır. YDÖ teknolojisi kullanılarak elde edilen sonuçlar literatürdeki çalışmalarla tutarlı olması, YDÖ teknolojisinin aydınlatma mühendisliği problemlerinin çözümünde kullanılmasına ilişkin güveni arttırmaktadır.

 

Anahtar Kelimeler: Aydınlatma tasarımı, Yüksek Dinamik Ölçekli fotoğraflama tekniği, Yüksek Dinamik Ölçekli monitör, aydınlatma kalitesi, ofis aydınlatması.


Tam Metin: PDF