Yazar Detayları

ERKUT, Haluk

 • Cilt 8, Sayı 1 (2009) - İTÜ'DE TAMAMLANAN DOKTORA ÇALIŞMALARI
  Türkiye'de organizasyonel sürekliliği etkileyen faktörlerin incelenmesi
  Özet  PDF
 • Cilt 7, Sayı 4 (2008) - İTÜ'DE TAMAMLANAN DOKTORA ÇALIŞMALARI
  Organizasyonlar için rekabet üstünlüğü modeli oluşturulması
  Özet  PDF
 • Cilt 4, Sayı 6 (2005) - İTÜ'DE TAMAMLANAN DOKTORA ÇALIŞMALARI
  Banka performans değerlendirmede analitik hiyerarşi süreç yaklaşımı
  Özet  PDF
 • Cilt 2, Sayı 2 (2003) - İTÜ'DE TAMAMLANAN DOKTORA ÇALIŞMALARI
  Bilişim teknolojilerinin çalışma yaşam kalitesi üzerine etkisi
  Özet  PDF
 • Cilt 2, Sayı 4 (2003) - İTÜ'DE TAMAMLANAN DOKTORA ÇALIŞMALARI
  İnsan kaynakları yönetiminin firma finansal performansı üzerindeki etkisi
  Özet  PDF


ISSN: 1307-167X