Cilt 9, Sayı 2 (2010)

İçindekiler

İTÜ'DE TAMAMLANAN DOKTORA ÇALIŞMALARI

Kentsel koruma sürecinde görselleştirme tekniklerinin etkinliğinin değerlendirilmesi PDF
Turgay Kerem KORAMAZ, Nuran ZEREN GÜLER
Türkiye'nin kırsal yapısı: AB düzeyinde bir karşılaştırma PDF
Aliye Ahu GÜLÜMSER, Tüzin BAYCAN LEVENT, Peter NIJKAMP
Kentsel katmanlaşmanın belgelenmesi: Kayseri Cumhuriyet Meydanı ve yakın çevresi PDF
Seda ÇALIŞIR HOVARDAOĞLU, Nur AKIN
Tasarlama eyleminin tasarım araçları modeli üzerinden bir okuması PDF
Sait Ali KÖKNAR, Arzu ERDEM
Bir mimara ait konut tasarımlarının mekan sentaksı yöntemiyle analizi PDF
Suzan SANLI, Gülsün SAĞLAMER, Pelin DUR
İstanbul'da Tanzimat sonrası Galata-Şişli hattında Rum cemaati ve eğitim yapılarının arka planı PDF
Pınar ERKAN, Ayla ÖDEKAN
Geç Osmanlı ve erken cumhuriyet dönemi Türkiyesinde milliyetçilik ve mimarlık tarihi PDF
Vesile Gül CEPHANECİGİL, Günkut AKIN
Toplu konut üretiminde kullanıcı tatmini yönelimli bir veri toplama modeli: Kalite Fonksiyon Yayılımı PDF
Yeliz OLCAY, Nur ESİN
İstanbul'da şehirsel saçaklanmanın ölçülmesi PDF
Fatih TERZİ, Fulin BÖLEN
Bilgisayar destekli ve geleneksel mimari tasarım süreçlerinde tasarım kararları PDF
Burak PAK, Arzu ERDEM
Yerel verilerin konut tasarım sürecinde değerlendirilmesi: Mardin örneği PDF
Can KARAGÜLLE, Yüksel DEMİR
19. yüzyılda Kastamonu Eyaleti'nde hükümet daireleri PDF
Mine TOPÇUBAŞI, K. Kutgün EYÜPGİLLER
Etkileşim tasarımının bilgi ve iletişim teknolojileri (BİT) gömülü ürünlerin tasarım ve geliştirilme sürecindeki rolü PDF
Canan AKOĞLU, Alpay ER
Türkiye'de il ve bölgelerin rekabet gücü analizi PDF
Ayşe Nur ALBAYRAK, Gülden ERKUT

MAKALE

Sanayi çalışanlarının konut/konut alanı özellikleri ve yeni yer seçme eğilimleri PDF
Dilşen ONSEKİZ, Orhan KUNTAY


ISSN: 1307-1645