İTÜDERGİSİ/a, Cilt 9, Sayı 2 (2010)

Yazı Büyüklüğü:  Küçük  Orta  Büyük

Yerel verilerin konut tasarım sürecinde değerlendirilmesi: Mardin örneği

Can KARAGÜLLE, Yüksel DEMİR

Özet


Ülkemizdeki konutların tasarım sürecinde ve kentsel yerleşmelerin planlanmasında yerel verilerin etkin bir biçimde değerlendirilmediği gözlemlenmektedir; geleneksel yöntemlerle üretilmiş konutlarda ise yerel verilerin belirleyici olduğu bilinmektedir. Mardin, yüz yıllardır sahip olduğu çok kültürlü ve inançlı yapısı, iyi korunmuş geleneksel konutları ve kentsel dokusunun yanı sıra “Yenişehir”de yer alan ve yerel veriler yeterince dikkate alınmadan oluşmuş konut alanlarını barındırmaktadır. Bu nedenle yerel verilerin konut tasarım sürecinde değerlendirilmesi konusundaki alan çalışması için seçilmiştir. Gerçekleştirilen araştırmada konut tasarımında yerel veri kullanımının konutun başarımı üzerindeki etkisi karşılaştırılmalı bir saha araştırması ile irdelenmiştir. Çalışmada yerel veriler doğal ve kültürel olmak üzere iki bölümde ele alınmıştır. Çalışma kapsamında, geleneksel Mardin evi ve Mardin’deki yeni konut, çok yönlü incelenmiştir. Yapılan alan çalışmasında, doğal ve kültürel verilerle oluşan geleneksel konut, yürürlükteki imar mevzuatıyla şekillenen yeni konut ile belirli parametrelere göre karşılaştırılmış ve her iki konut türündeki yerel veri kullanımının konutların performansına etkisi araştırılmıştır. Karşılaştırılma sürecindeki analiz çalışması için gereken bilgiler, eski kentte yaşadıktan sonra yeni yerleşime göç etmiş konut kullanıcıları ile yapılan detaylı görüşme ve yerinde gözlem çalışması gibi birçok kaynaktan elde edilmiştir. Alan çalışması kapsamında yapılan anketin sağlıklı sonuçlar üretebilmesi için Kullanım Sonrası Değerlendirme (KSD) yöntemi kullanılmıştır.

 

Anahtar Kelimeler: Konut tasarımında yerel veri kullanımı, geleneksel konutlar, Mardin Evleri.


Tam Metin: PDF