İTÜDERGİSİ/a, Cilt 9, Sayı 2 (2010)

Yazı Büyüklüğü:  Küçük  Orta  Büyük

Kentsel katmanlaşmanın belgelenmesi: Kayseri Cumhuriyet Meydanı ve yakın çevresi

Seda ÇALIŞIR HOVARDAOĞLU, Nur AKIN

Özet


Kentler, ilk yerleşildikleri dönemden itibaren uygarlıklar tarafından defalarca yeniden üretilseler de, tarihi birikimlerini belleklerinde sürekli olarak saklarlar. Diğer bir ifadeyle, bu sosyal ve fiziki sürecin sonuçlarını, yer altında ve yer üstünde açığa çıkmış ya da gizlenmiş tarihin izleri olarak geleceğe aktarırlar. Bu bağlamda, her kentin geçmişiyle ilişkisi, katmanlaşarak günümüze ulaşan bir tarihi süreklilik olarak değerlendirilebilir. Aynı zamanda, bu bilginin belgelenmesi, kentlerin yerel ve uluslararası düzeyde geleceğe ışık tutan geçmişle bağlantısının ortaya çıkarılmasına olanak sağlar. Diğer yandan, kentin gelecekte üstleneceği rolün belirlenmesi, yaşayan, yok olan ya da yok olmaya yüz tutan bütün değerlerinin bilinmesi yönünde özellikle imar, tasarım ve korumaya yönelik planlama çalışmalarında önemli birer veri oluşturur. Bu çalışmada, geçmişi binlerce yıl öncesine dayanan, çeşitli uygarlıkların bir arada veya ard zamanlı olarak yaşadığı Kayseri Cumhuriyet Meydanı ve yakın çevresi, fiziksel anlamda katmanlaşmanın belgelenmesi açısından örneklem alanı olarak belirlenmiştir. Tarihi birikimin çeşitli örneklerini bir arada bulunduran ve yaklaşık 1500 yıldır her dönemin isteklerine göre yeniden şekillenen ve kentin en önemli toplanma mekanı olan alan, kuzeyden doğuya Sahabiye Medresesi, duvar kalıntıları ve Roma Mezarı, Vilayet ve diğer idari yapılar, Ok Burcu ve Zeynel Abidin Türbesi, Hunad Külliyesi ile çevrelenmekte, güneyde İçkale, Kapalıçarşı, dışkale surları ve içindeki Roma Mezarı ile batıdan Kurşunlu Camisi yanında yer alan Mimar Sinan Parkı ile sınırlandırılmaktadır. Çalışma ile kentsel katmanlaşmanın bir kültür envanteri projesi kapsamında değerlendirilmesi hedeflenmektedir. Bu süreç, yerel ve yerel üstü bilgi ağlarına da eklemlenme kabiliyetine sahip, kurumsal işbirliğine dayalı sürekli güncellenebilen bir sistematik bilgi oluşturulması şeklinde yorumlanabilir.

 

Anahtar Kelimeler: Kayseri Cumhuriyet Meydanı, kentsel katmanlaşma, belgeleme.

 


Tam Metin: PDF