Başlık indeksini tarayın


 
Sayı Başlık
 
Cilt 20, Sayı 2 (2010) Petrokimya endüstrisinde aerobik koşullarda PAH ve toksisite giderimi Özet   PDF
Oğuzhan GÖK, Delya SPONZA
 
Cilt 17, Sayı 3 (2007) Pilot ölçekli membran biyoreaktörde uzun dönemli eşzamanlı nitrifikasyon-denitrifikasyon performansının modellenmesi Özet   PDF
Murat SARIOĞLU, Derin ORHON
 
Cilt 18, Sayı 2-3 (2008) Poliaromatik hidrokarbonların aerobik giderimlerine biyosürfaktanın etkisi Özet   PDF
Oğuzhan GÖK, Delya SPONZA
 
Cilt 15, Sayı 1,3 (2005) Polyamid halı terbiyesi atıksularının karakterizasyonu ve biyolojik arıtılabilirliği Özet   PDF
Günay YILDIZ, Derin ORHON, Emine UBAY ÇOKGÖR, Güçlü İNSEL
 
Cilt 16, Sayı 1-3 (2006) Reaktif boya banyolarında kullanılan iyon tutucuların yüksek pH'da ozon oksidasyonu ile renk giderimi üzerine etkisi Özet   PDF
Tuğba ÖLMEZ, Işık KABDAŞLI, Olcay TÜNAY
 
Cilt 17, Sayı 3 (2007) Sabit yataklı modifiye zeolit kolon reaktörde tekstil atıksuyundan renk giderimi ve zeolit yatağın rejenerasyonu Özet   PDF
Özgür ÖZDEMİR, Mustafa TURAN
 
Cilt 15, Sayı 1,3 (2005) Sızıntı sularının yukarı akışlı çamur yatak / tam karışımlı tank reaktör sistemlerinde arıtılması Özet   PDF
Osman Nuri AĞDAĞ, Delya SPONZA
 
Cilt 20, Sayı 1 (2010) Stabilize arıtma çamurlarının topraktaki azot ve üreaz aktivitesine etkileri Özet   PDF
Efsun DİNDAR, F. Olcay TOPAÇ ŞAĞBAN, Hüseyin S. BAŞKAYA
 
Cilt 20, Sayı 1 (2010) Streptomisinin anaerobik perdeli reaktör de arıtımı ve toksisite giderimi Özet   PDF
Seçil TÜZÜN, Delia Teresa SPONZA
 
Cilt 15, Sayı 1,3 (2005) Substrat depolama dönüşüm oranının deneysel olarak belirlenmesi Özet   PDF
Özlem KARAHAN, Derin ORHON, Mark M. C. van LOOSDRECHT
 
Cilt 20, Sayı 1 (2010) Sünger filtre ile çamur yoğunlaştırma Özet   PDF
Orhan GÖKYAY, Ayşen ERDİNÇLER
 
Cilt 15, Sayı 1,3 (2005) Süt endüstrisi atıksularının havasız arıtımı Özet   PDF
Burak DEMİREL, Orhan YENİGÜN, Turgut T. ONAY
 
Cilt 16, Sayı 1-3 (2006) Tekstil endüstrisi atıksularının elektrokoagülasyon ile arıtılması: Teknik ve ekonomik değerlendirme Özet   PDF
Murat EYVAZ, Mahmut BAYRAMOĞLU, Mehmet KOBYA
 
Cilt 19, Sayı 1-2 (2009) Tilosin ve eritromisinin anaerobik/aerobik ardışık sistemde arıtılabilirliği ve toksisite giderimi Özet   PDF
Hakan ÇELEBİ, Delya SPONZA
 
Cilt 20, Sayı 2 (2010) Türkiye'de bir tekstil fabrikasında kimyasal madde değişimine yönelik ön değerlendirme Özet   PDF
Ertan ÖZTÜRK, Göksel N. DEMİRER, Ülkü YETİŞ, Filiz B. DİLEK
 
Cilt 15, Sayı 1,3 (2005) Türkiye'de evsel atıksu oluşum miktarları ve karakterizasyonu Özet   PDF
Argun Olcayto ERDOĞAN, Gülsüm Emel ZENGİN, Derin ORHON
 
Cilt 16, Sayı 1-3 (2006) Türkiye'de havzalar arası su transferi için bir karar destek sistemi önerisi Özet   PDF
Nusret KARAKAYA, İ. Ethem GÖNENÇ
 
Cilt 20, Sayı 1 (2010) Türkiye'de kurulabilecek tuz gideren membran teknolojisi sistemleri için bilimsel esaslı tasarıma dayalı maliyet analizlerinin yapılması Özet   PDF
Pelin Ongan TORUNOĞLU, Derin ORHON
 
Cilt 15, Sayı 1,3 (2005) Uluabat gölü için ekolojik risk değerlendirmesi Özet   PDF
Güray SALİHOĞLU, Feza KARAER
 
Cilt 17, Sayı 1 (2007) Yapay sulakalan sisteminde fosfor giderimine ortam malzemesinin etkisi Özet   PDF
Sönmez DAĞLI, Lütfi AKÇA
 
Cilt 21, Sayı 1 (2011) Yüzey aktif maddelerin ileri oksidasyon prosesleri ile arıtımı: Proses optimizasyonu ve toksisite analizi Özet   PDF
İdil ARSLAN ALATON, Tuğba ÖLMEZ HANCI, Özlem KARAHAN, İlke PALA, Derin ORHON
 
Toplam 96 ögeden 76 - 96 arası << < 1 2 3 4 


ISSN: 1307-203X