Başlık indeksini tarayın


 
Sayı Başlık
 
Cilt 16, Sayı 1-3 (2006) Çapraz akışlı filtrasyon kullanan aktif çamur sistemleri ile tuzlu atıksulardan azot giderimi Özet   PDF
Gülsüm Emel ZENGİN, Takao YAMAGISHI, Nazik ARTAN, Derin ORHON
 
Cilt 21, Sayı 2 (2011) Çift tabakalı filtreler: Türkiye şartlarına uygun bir tasarım ve değerlendirme Özet   PDF
Elif SOYER, Ömer AKGİRAY, Nursen ÖZ ELDEM, Ahmet Mete SAATÇI
 
Cilt 18, Sayı 1 (2008) Çok amaçlı filtrelerde farklı zeolit kullanımları için amonyum ve askıda katı madde giderimi Özet   PDF
Deniz KOCAMAZ ALKAŞ, Bilsen BELER BAYKAL, Cumali KINACI
 
Cilt 16, Sayı 1-3 (2006) Çoklu substrat sistemlerinde bentazonun ozon oksidasyonu ile giderim mekanizmasının incelenmesi Özet   PDF
Tuğba ÖLMEZ, Olcay TÜNAY, Detlef BAHNEMANN
 
Cilt 19, Sayı 1-2 (2009) Demir(II), demir(III) ve hidrojen peroksit gibi işletme parametrelerinin petrol endüstrisi atıksularının arıtımına etkisi Özet   PDF
Rukiye ÖZTEKİN, Delya SPONZA
 
Cilt 16, Sayı 1-3 (2006) Deri endüstrisi atıksuyu için biyolojik arıtma sırasında ozonlamanın optimizasyonu Özet   PDF
Serdar DOĞRUEL, Fatoş GERMİRLİ BABUNA
 
Cilt 19, Sayı 1-2 (2009) Deşarj-bağımlı ve deşarj-ağırlıklı sistemlerde zehirlilik ile kirletici parametreler arasındaki ilişki Özet   PDF
Elçin (HEPSAĞ) GÜNEŞ, İlhan TALINLI
 
Cilt 17, Sayı 1 (2007) Dönen biyolojik disk reaktör kullanarak klorofenol içeren atıksuların arıtılması Özet   PDF
Erkan ŞAHİNKAYA, Filiz B. DİLEK
 
Cilt 17, Sayı 3 (2007) ECOSAN: Ekolojik evsel atıksu yönetimi Özet   PDF
Bilsen BELER BAYKAL, Ayşe D. ALLAR
 
Cilt 20, Sayı 1 (2010) Elektrokoagülasyon prosesi ile üretilen arıtma çamurlarının reaktif boyar madde gideriminde adsorban olarak kullanılabilirliği Özet   PDF
Olcay TÜNAY, Emine METİN, Işık KABDAŞLI, Tuğba ÖLMEZ-HANCI
 
Cilt 21, Sayı 2 (2011) Endokrin bozucu dimetil fitalatın elektrokoagülasyon ve elektrokoagülasyon/Fenton prosesleri ile arıtımı Özet   PDF
Burçin COŞKUN, Tuğba ÖLMEZ HANCI, Işık KABDAŞLI, Olcay TÜNAY
 
Cilt 17, Sayı 2 (2007) Evsel atıksu deşarjı öncesinde ve sonrasında Kehli Deresi'nin su kalitesi değişiminin incelenmesi Özet   PDF
Ayhan ÜNLÜ, M. Sara TUNÇ
 
Cilt 20, Sayı 1 (2010) Farklı filtre malzemeleri için temiz yatak yük kayıplarının belirlenmesi Özet   PDF
Esra ERDİM, İbrahim DEMİR, Ömer AKGİRAY
 
Cilt 16, Sayı 1-3 (2006) Fe (II) konsantrasyonunun filtre yük kaybı ve çıkış suyu kalitesine etkisi Özet   PDF
Mehmet ÇAKMAKCI, Cumali KINACI
 
Cilt 15, Sayı 1,3 (2005) Fosfor ve glikojen depolayan organizmaların metabolik ve matematik modelleri Özet   PDF
Nevin YAĞCI, Nazik ARTAN
 
Cilt 20, Sayı 2 (2010) Geleneksel ve çok bileşenli modelleme yöntemlerindeki içsel solunum katsayısının çamur üretimine etkisinin karşılaştırılması Özet   PDF
Didem OKUTMAN TAŞ, Emel TOPUZ, Betül GENCEL, Derin ORHON
 
Cilt 17, Sayı 2 (2007) Gerçek ölçekli UASB reaktörlerde metanojenik popülasyon dinamiği Özet   PDF
Bahar KASAPGİL İNCE, Mustafa KOLUKIRIK, Orhan İNCE
 
Cilt 20, Sayı 2 (2010) Geri devirli ardışık yüzeyaltı akışlı sistemler ile evsel atıksudan azot giderimi Özet   PDF
Nur FINDIK HECAN, Lütfi AKÇA, Selma AYAZ
 
Cilt 16, Sayı 1-3 (2006) Ham ve asit aktif killer ile çinko-siyanür [Zn(CN)4]2- kompleksi adsorpsiyonu Özet   PDF
Esra TARLAN, Vildan ÖNEN, Zehra YILMAZ
 
Cilt 17, Sayı 1 (2007) Havasız biyoreaktörlerde sintrofik bütiratı ayrıştıran topluluğun stabil izotop işaretlemesi ile tanımlanması Özet   PDF
Mahmut ALTINBAŞ, İzzet ÖZTÜRK, Alfons J.M. STAMS
 
Cilt 19, Sayı 1-2 (2009) Havza modelleme: Namnam Havzası'nın sınırlarının belirlenmesi ve karakterizasyonunda BASINS uygulaması Özet   PDF
Mansoor Ahmed BALOCH, Ayşegül TANIK
 
Cilt 17, Sayı 1 (2007) Hibrit mikrofiltrasyon proses ile sulardan nikel gideriminde akı düşüşünün istatistiksel yöntemlerle incelenmesi Özet   PDF
Coşkun AYDINER, Orhan İNCE
 
Cilt 20, Sayı 2 (2010) İçme suyu kaynaklarında klorlama yan ürünlerinin diferansiyel UV spektroskopi yöntemi ile izlenmesi Özet   PDF
Kadir ÖZDEMİR, İsmail TORÖZ
 
Cilt 16, Sayı 1-3 (2006) İçme suyu kaynaklarındaki doğal organik maddelerin zenginleştirilmiş koagülasyon yöntemi ile giderilmesi Özet   PDF
Vedat UYAK, İsmail TORÖZ
 
Cilt 15, Sayı 1,3 (2005) İçme suyu şebekesinde bakteriyel yeniden çoğalmayı etkileyen faktörlerin belirlenmesi Özet   PDF
Ufuk ALKAN, Arzu TEKSOY, Özgür ACAR
 
Toplam 96 ögeden 26 - 50 arası << < 1 2 3 4 > >> 


ISSN: 1307-203X