Başlık indeksini tarayın


 
Sayı Başlık
 
Cilt 20, Sayı 1 (2010) İçme suyundan kimyasal yöntemlerle arsenik giderimi Özet   PDF
M. Necdet ALPASLAN, Deniz DÖLGEN, Hülya BOYACIOĞLU, Hasan SARPTAŞ
 
Cilt 17, Sayı 3 (2007) İçmesuyu dağıtım sistemlerinde Coğrafi Bilgi Sistemi tabanlı su kalitesi yönetimi - İstanbul örneği Özet   PDF
Deniz AYDIN, Lütfi AKÇA
 
Cilt 19, Sayı 1-2 (2009) İleri biyolojik atıksu arıtma tesislerinde model bazlı proses optimizasyonu Özet   PDF
Seval SÖZEN, Derin ORHON, Emine UBAY ÇOKGÖR, Güçlü İNSEL, Özlem KARAHAN, Nevin YAĞCI, Serdar DOĞRUEL, Gülsüm Emel ZENGİN BALCI, Tuğba ÖLMEZ HANCI, Didem OKUTMAN TAŞ, Ebru DÜLEKGÜRGEN, Aslı Seyhan ÇIĞGIN, İlke PALA, Tuğçe KATİPOĞLU
 
Cilt 17, Sayı 2 (2007) İstanbul'da tüketilen ticari ve şebeke bazlı içme sularının kimyasal ve spektroskopik profilleri Özet   PDF
Şerif Altan SÜPHANDAĞ, Ceyda Senem UYGUN, Miray BEKBÖLET
 
Cilt 20, Sayı 1 (2010) Kağıt endüstrisi atıksu arıtma tesislerinde çamur işleme ünitelerinin toplam maliyete etkisi Özet   PDF
Emre KÖKEN, Nurdan BÜYÜKKAMACI
 
Cilt 18, Sayı 2-3 (2008) Kâğıt endüstrisi atıksularında anaerobik mikrobiyal çeşitliliğin belirlenmesi Özet   PDF
Şükriye ÇELİKKOL, Bahar KASAPGİL İNCE, Mustafa KOLUKIRIK, Zeynep ÇETECİOĞLU, Orhan İNCE
 
Cilt 21, Sayı 2 (2011) Karışık karbon kaynağı ortamının nişasta giderim performansı ve bakteriyel kompozisyon üzerine etkisi Özet   PDF
Aslı Seyhan ÇIĞGIN, Mauro MAJONE, Derin ORHON
 
Cilt 21, Sayı 2 (2011) Karma bir balast suyu arıtım sistemi ve elektrokimyasal teknoloji Özet   PDF
Ceren BİLGİN GÜNEY, Fatma YONSEL
 
Cilt 19, Sayı 1-2 (2009) Katı atık depolama alanı sızıntı sularının Anaerobik Akışkan Yataklı Reaktör'de arıtılabilirliği Özet   PDF
Hakkı GÜLŞEN, Mustafa TURAN
 
Cilt 20, Sayı 1 (2010) Kentsel nitelikli arıtma çamurlarının ultrasonik yöntemle ön arıtımı Özet   PDF
Gülbin ERDEN, Ayşe FİLİBELİ
 
Cilt 20, Sayı 1 (2010) Kesikli ozonlama yöntemi ile atık çamur azaltımı Özet   PDF
Melis MUZ, M. Selcen SÖNMEZ, Okan T. KOMESLİ, Celal F. GÖKÇAY
 
Cilt 17, Sayı 2 (2007) Kızılırmak Deltası kıyı şeridinde su ve midye örneklerinde PAH kirliliğinin araştırılması Özet   PDF
Senem ÜSTÜN KURNAZ, Hanife BÜYÜKGÜNGÖR
 
Cilt 18, Sayı 1 (2008) Kompleks olarak bağlı metal içeren atıksuların elektrokoagülasyon prosesi ile arıtımı Özet   PDF
Tülin ARSLAN, Işık KABDAŞLI, İdil ARSLAN ALATON, Tuğba ÖLMEZ, Olcay TÜNAY
 
Cilt 18, Sayı 1 (2008) Köyceğiz - Dalyan Lagünü su kalitesi modellemesinde tuzluluk simülasyonları Özet   PDF
Alpaslan EKDAL, Ayşegül TANIK
 
Cilt 21, Sayı 2 (2011) Mevsimsel nüfus değişiklikleri ve atıksu yönetimi üzerine bir inceleme Özet   PDF
Ayşegül ATACAN ÖĞÜT, Bilsen BELER BAYKAL, Cumali KINACI
 
Cilt 21, Sayı 2 (2011) Mikrobiyel yakıt hücresinde Shewanella putrefaciens tarafından organik atıklardan elektrik üretimi Özet   PDF
Sevil AKTAN, Emine UBAY ÇOKGÖR, Fahrettin GÜCİN
 
Cilt 17, Sayı 2 (2007) Mikrofiltrasyon işleminin zeytinyağı endüstrisi atıksularına uygulanabilirliği Özet   PDF
Ezgi OKTAV AKDEMİR, Adem ÖZER
 
Cilt 16, Sayı 1-3 (2006) Mısır işleme endüstrisinde kirlilik profili ve atık azaltımı yaklaşımı Özet   PDF
M. Evren ERŞAHİN, B. Hande TEZER, İzzet ÖZTÜRK, Cem BİLGE
 
Cilt 18, Sayı 1 (2008) Nitrobenzen'in ardışık anaerobik (AHYR)/aerobik (SKTR) reaktör sisteminde arıtılabilirliği ve nitrobenzen'in biyolojik ayrışması Özet   PDF
Özlem SELÇUK KUŞÇU, Delia TERESA SPONZA
 
Cilt 18, Sayı 2-3 (2008) Oksitetrasiklinin ileri oksidasyon ile arıtımına su bileşenlerinin etkisi Özet   PDF
Keziban SEVEN YALAP, Işıl AKMEHMET BALCIOĞLU
 
Cilt 17, Sayı 2 (2007) Ön çökeltme çamuru fermentasyon ürünlerinin biyolojik besi maddesi gideren sistemlerde kütle dengesi üzerine etkisi Özet   PDF
Emine UBAY ÇOKGÖR, Seda OKTAY, Didem OKUTMAN TAŞ, Gülsüm Emel ZENGİN, Nazik ARTAN, Derin ORHON
 
Cilt 19, Sayı 1-2 (2009) Ön çökeltme çamuru fermentasyonunda pH'nın çözünmüş besi maddesi oluşumuna etkisi Özet   PDF
Emine UBAY ÇOKGÖR, Didem OKUTMAN TAŞ, Gülsüm Emel ZENGİN, Derin ORHON
 
Cilt 21, Sayı 1 (2011) Ozon ve fotokatalitik oksidasyonun doğal organik maddelerin üçdeğerli katyonlar ile etkileşimi üzerine etkileri Özet   PDF
Miray BEKBÖLET, Sibel ŞEN KAVURMACI
 
Cilt 20, Sayı 2 (2010) Peroksimonosülfat (okson)/UV-C fotokimyasal prosesi ile dimetil ftalatın giderimi Özet   PDF
Ceren İMREN, Tuğba ÖLMEZ-HANCI, Olcay TÜNAY, Işık KABDAŞLI, İdil ARSLAN-ALATON
 
Cilt 17, Sayı 2 (2007) Pestisit endüstrisi zararlı atıklarının arıtılmasında inhibisyon Özet   PDF
Yalçın GÜNEŞ, İlhan TALINLI
 
Toplam 96 ögeden 51 - 75 arası << < 1 2 3 4 > >> 


ISSN: 1307-203X