İTÜDERGİSİ/e, Cilt 15, Sayı 1,3 (2005)

Yazı Büyüklüğü:  Küçük  Orta  Büyük

Polyamid halı terbiyesi atıksularının karakterizasyonu ve biyolojik arıtılabilirliği

Günay YILDIZ, Derin ORHON, Emine UBAY ÇOKGÖR, Güçlü İNSEL

Özet


Polyamid esaslı halı işlem ve üretiminden oluşan atıksuların biyolojik arıtılabilirliğini değerlendiren bu çalışma, farklı atıksu akımları ve kompozit çıkış suyunun detaylı karakterizasyonu, kinetik tanımlaması ve respirometrik modellemesini içermektedir. Günümüze kadar yapılan endüstriyel atık sudaki çalışmaların çoğunluğu tesis dışına akan maddeleri ve genellikle de boru sonu yaklaşımını üzerinedir. Atıksuyun ortalama KOİ’si 1675 mg/l olup 1450-1900 mgKOİ/l aralığında değişmekte olup biyolojik arıtılabilirlik çalışmalarında açık renk boyama atıksuları kullanılmıştır. Organik maddenin %80-90’ı çözünmüş olmasına karşın çok az bir kısmı biyolojik olarak kolay ayrışabilen ve hemen hemen tamamı yavaş ayrışabilir formdadır. Deney sonuçlarının değerlendirilmesinde respirometrik yöntem ve aerobik sistemdeki oksijen tüketim miktarı başlıca model parametresi olarak kullanılmıştır. Respirometrik değerlendirmeler çerçevesinde yavaş ayrışan fraksiyon en iyi şekilde ikili hidroliz mekanizması ile tanımlanmaktadır. Sürekli ve tam karışımlı aktif çamur sistemleri için dizayn uygulamaları, 10 günlük çamur yaşında pek yaygın olmayan 3 günlük uzun bir hidrolik bekletme süresini tanımlamaktadır.

 

Anahtar Kelimeler: Polyamid elyaf, halı üretimi, biyolojik ayrışabilirlik, atıksu karakterizasyonu, yavaş ayrışabilir KOİ, modelleme.

Tam Metin: PDF