İTÜDERGİSİ/e, Cilt 15, Sayı 1,3 (2005)

Yazı Büyüklüğü:  Küçük  Orta  Büyük

Türkiye'de evsel atıksu oluşum miktarları ve karakterizasyonu

Argun Olcayto ERDOĞAN, Gülsüm Emel ZENGİN, Derin ORHON

Özet


Kentlerimizdeki atıksu sorununun ülke sınırları içinde en uygun teknolojiyi kullanarak, minimum maliyetle çözülebilmesi için, öncelikle Türkiye’de kişi başına oluşan evsel atıksuyun miktarının ve özelliklerinin tespiti için sağlıklı bir çalışma yapılması gereklidir. Planlanan tüm atıksu arıtma tesislerinin yatırım ve işletme giderlerinin optimizasyonu bu basit ama çok önemli verinin elde edilebilmesiyle çok yakından ilişkilidir. Bu nedenle mevcut tesislerin işletme kayıtlarından alınan ölçüm sonuçları ile arıtma tesisi olmayan bölgelerimizde yapılacak tüm yeni ölçümlerin bir veri bankasında toplanması,  planlama ve tasarım ile sorumlu olan herkesin bu veri bankasına ulaşabilmesinin sağlanması çok önemli bir gelişme olacaktır. Evsel atıksu arıtma tesislerinin yapım aşamasının ilk adımı olan fizibilite çalışmasıdır. Bu çalışma sırasında, evsel atıksu miktarının, eğer varsa endüstriyel deşarjların debisinin ölçülmesi, birleşik kanal sisteminin bulunması durumunda yağmur suyunun etkisinin belirlenmesi sağlanmalıdır. Ayrıca, evsel ve endüstriyel atıksu karakterizasyonunun yapılması, seçilecek atıksu arıtma tesisinin hedeflenen deşarj standartlarına uygun olarak tasarlanması için büyük önem taşır. Bu çalışmada, Türkiye’deki bazı büyük evsel atıksu artıma tesislerinden, uzun süreli izleme sonucu temin edilen atıksu karakterizasyonu ve su kullanımına karşı atıksu oluşumu ile ilgili bilgiler verilmiştir. Ayrıca elde edilen bu veriler aynı konuda, başka ülkelerde yapılmış olan çalışmalar ile karşılaştırılmıştır. Elde edilen ve literatürdeki diğer bulgularla birlikte değerlendirilen bu verilerle, Türkiye’de yapılması planlanan yeni bir atıksu arıtma tesisi için kullanılabilecek, nüfusa bağlı atıksu oluşumu ve karakterizasyonu için kullanılabilecek tutarlı veriler önerilmiştir.

 

Anahtar kelimeler: Atıksu miktarı, birim kirletici yük, evsel atıksu karakterizasyonu, su kullanımı.

Tam Metin: PDF