İTÜDERGİSİ/e, Cilt 15, Sayı 1,3 (2005)

Yazı Büyüklüğü:  Küçük  Orta  Büyük

Sızıntı sularının yukarı akışlı çamur yatak / tam karışımlı tank reaktör sistemlerinde arıtılması

Osman Nuri AĞDAĞ, Delya SPONZA

Özet


Bu çalışmada yiyecek atıkları içeren anaerobik katı atık reaktöründen oluşan sızıntı sularının yukarı akışlı çamur yatak (YAÇY)/ sürekli karıştırmalı tank (SKT) reaktör sistemlerinde anaerobik/aerobik arıtılabilirliği incelenmiştir. Deneyler iki YAÇY reaktör ve bir aerobik SKT reaktörde 42 gün sürdürülmüştür. Bu çalışmadan önce sistem 30 gün kararlı koşullarda YAÇY’de % 43 ile % 60 KOİ ve aerobik reaktörde % 85 KOİ giderim verimleri ile çalıştırılmıştır. Besleme debisi 2 lgün-1 ve anaerobik reaktörlerde yukarı akış hızı 0.25 m lgün-1olmuştur. Kimyasal oksijen ihtiyacı (KOİ) konsantrasyonlarının 5400 den 20000 mgl-1 ye artırılmasıyla 4.3- 16 kgKOİ.m-3.gün-1 lük organik yüklemelerde çalışılmıştır. Birinci YAÇY çıkışı (Sistem 1) ikinci YAÇY reaktöre (Sistem 2) bağlanmış, onun çıkışı aerobik SKT reaktöre (Sistem 3) verilmiştir. 12.8 kg m-3. gün-1 organik yükleme hızında (OYH) KOİ giderme verimleri birinci YAÇY reaktörde minimum % 58 maksimum % 79 iken toplam sistemde minimum % 96 maksimum % 98 dir. Aerobik kademede NH4-N giderme verimi  % 99.6 dır. Birinci ve ikinci YAÇY’ler için maksimum metan yüzdeleri 12.8 kg m-3.gün-1 lük organik yükleme ve 16000 mgl-1 giriş KOİ konsantrasyonunda % 64; 4.3 kg m-3.gün-1 lük organik yükleme ve 5400 mgl-1 giriş KOİ konsantrasyonunda % 43 olarak gerçekleşmiştir. S1 ve S2 reaktörleri için sırası ile 12.8 kg m-3.gün-1, 4.2 kg m-3.gün-1 OYH ile 16000 mgl-1 ve 4160 mgl-1 KOİ konsantrasyonlarında metan verimleri 0.35 m3 metan gazı kg-1KOİ giderilen ve 0.39 m3 metan gazı kg-1KOİgiderilen bulunmuştur.

 

Anahtar kelimeler: Sızıntı suyu arıtımı, ardışık anaerobik/aerobik reaktör sistem, KOİ giderimi, NH4-N giderimi.

Tam Metin: PDF