İTÜDERGİSİ/e, Cilt 20, Sayı 1 (2010)

Yazı Büyüklüğü:  Küçük  Orta  Büyük

Kağıt endüstrisi atıksu arıtma tesislerinde çamur işleme ünitelerinin toplam maliyete etkisi

Emre KÖKEN, Nurdan BÜYÜKKAMACI

Özet


Kağıt endüstrisi, en fazla atıksu üreten endüstriler arasındadır ve oluşan atıksuyun özellikleri üretilen kağıdın tipine ve kalitesine bağlı olarak değişmektedir. Genel olarak kağıt sanayi atıksuları yüksek organik kirliliğe ve yüksek askıda katı madde konsantrasyonlarına sahip atıksular oldukları için çoğunlukla biyolojik arıtma işlemleri kullanılarak arıtılmaları tercih edilmektedir. Ancak, içerdikleri zor parçalanabilir maddeler nedeniyle biyolojik arıtmada arıtılmaları her zaman iyi sonuç vermemektedir. Bu durumda kimyasal arıtma, kimyasal oksidasyon, anaerobik arıtma vb. alternatifler de değerlendirilmektedir. Uygun arıtma alternatifi belirlenirken en önemli hususlardan birisi de yatırım ve işletim maliyetidir. Bu çalışmada, kağıt endüstrisi atıksu arıtma tesislerinde, çamur işleme ve bertaraf ünitelerinin yatırım, inşaat ve işletme maliyetlerinin toplam arıtma maliyeti içerisindeki yerinin belirlenmesi hedeflenmiştir. Orta kirlilik yüküne sahip kağıt endüstrisi atıksularını temsil edebilecek atıksu özellikleri belirlenerek 3000 – 10000 m3/gün arasında değişen debiler için bu endüstrinin atıksularının arıtıldığı tesislerde maliyet hesabı yapılmıştır. Bu amaçla, orta kirlilik yüküne sahip kağıt endüstrisi atıksularının arıtılabileceği kimyasal arıtma, aerobik ve anaerobik biyolojik arıtma işlemlerini kapsayan üç alternatif akım şeması oluşturulmuş ve her bir alternatif için yatırım ve işletme maliyetleri hesaplanmıştır. Çamur işleme üniteleri olarak yoğunlaştırma havuzu ve bant filtrenin kullanıldığı su alma ünitesi dikkate alınmıştır. Yapılan hesaplamalar neticesinde, atıksu arıtımında olduğu gibi çamur işleme ve bertaraf işlemleri açısından da, kimyasal arıtma kullanılmayan yukarı akışlı anaerobik çamur yataklı reaktör ve klasik aktif çamur sisteminin birlikte kullanıldığı alternatifin en az maliyete sahip olduğu belirlenmiştir.

 

Anahtar Kelimeler: Çamur, maliyet, kağıt endüstrisi, arıtma.

Tam Metin: PDF