İTÜDERGİSİ/e, Cilt 20, Sayı 1 (2010)

Yazı Büyüklüğü:  Küçük  Orta  Büyük

Kesikli ozonlama yöntemi ile atık çamur azaltımı

Melis MUZ, M. Selcen SÖNMEZ, Okan T. KOMESLİ, Celal F. GÖKÇAY

Özet


Biyolojik atıksu arıtma tesislerinde atıksuyun arıtılmasının yanı sıra fazla çamurun da uzaklaştırılması önemlidir. Tesis işletme maliyetlerinin yaklaşık yarıdan fazlası çamur bertarafına harcanmaktadır. Bu nedenle uygulanabilir, ekonomik ve yenilikçi yöntemler araştırılmaktadır. Araştırılan süreçler arasında ozon güçlü bir oksidan olarak ön plana çıkmaktadır. Bu çalışmada 15-30 gün gibi uzun süren aerobik çürütmeyi kısaltmak için havalandırmaya ilave olarak ozon kullanılması araştırılmıştır. Benzer çalışmalardan farklı olarak araştırmada ozon sürekli olarak kullanılmamış olup bakterilerin ikileme zamanı dikkate alınarak 24 saatte bir kez pals şeklinde kısa sürelerle tatbik edilmiştir. Böylece ozonun biyolojik parçalanmaya olan etkisi de incelenmiştir. Ankara Tatlar Atıksu Arıtma Tesisi Havalandırma Tankı’ndan alınan numuneler ile yapılan deneyler sırasında günde bir kez erlenlerdeki çamurlara 2, 3, 4 ve 6 dakikalık sürelerle ozonlama yapılmış, daha sonra çamur 24 saat süreyle çalkalayıcıda bekletilmiştir. Dört gün süreyle devam eden deneylerde rutin olarak TKM, UKM, KOİ ve OTH  ölçümleri yapılmıştır. Sonuç olarak bu süre bitiminde UKM indirgenmesi 2, 3, 4 ve 6 dakika ozonlamalar için sırasıyla %22.6, %40, %75 ve %84 olarak tespit edilmiştir. Standart havasal çamur çürütme ile elde edilen çamur azaltımı %40-50 iken kesikli ozonlama ile elde edilen çamur azaltımı % 80 üzerine çıkmıştır. Yine reaksiyon süresi 20-30 günden 4 günlere inmiştir. Ozon destekli çürütülmüş çamurda yapılan koli basili analizleri de çamurdaki koli basillerinin bu süre içersinde tamamen öldürüldüğünü göstermiştir. Yine ozon destekli havasal çürütmede önemli mitarda ortama fosfor salınmadığı görülmüştür.

 

Anahtar Kelimeler: Ozon, çamur degredasyonu, bakteri, ikileme zamanı, pals.

Tam Metin: PDF