Yazar Detayları

EVREN, Güngör

 • Cilt 7, Sayı 1 (2008) - İTÜ'DE TAMAMLANAN DOKTORA ÇALIŞMALARI
  Türkiye'de demiryolu ağırlıklı kombine yük taşımacılığı olanaklarının araştırılması
  Özet  PDF
 • Cilt 5, Sayı 3 (2006): Kısım 2 Haziran - İTÜ'DE TAMAMLANAN DOKTORA ÇALIŞMALARI
  Demiryolu hat geometrisi bozulmasının bilgi sistemler destekli modellenmesi
  Özet  PDF
 • Cilt 1, Sayı 2 (2002) - İTÜ'DE TAMAMLANAN DOKTORA ÇALIŞMALARI
  Türkiye?de ulaştırma yatırımlarının değerlendirilmesi için bir yöntem önerisi
  Özet  PDF
 • Cilt 8, Sayı 6 (2009) - İTÜ'DE TAMAMLANAN DOKTORA ÇALIŞMALARI
  Havaalanlarının performans analizinde bulanık çok ölçütlü karar verme yaklaşımı
  Özet  PDF


ISSN: 1307-167X