İTÜDERGİSİ/d, Cilt 1, Sayı 2 (2002)

Yazı Büyüklüğü:  Küçük  Orta  Büyük

Türkiye?de ulaştırma yatırımlarının değerlendirilmesi için bir yöntem önerisi

Şafak BİLGİÇ, Güngör EVREN

Özet


Tüm ülkeler, özellikle Türkiye gibi gelişmekte olan ülkeler, kısıtlı olan kaynaklarını en etkin biçimde değerlendirmek amacıyla yatırım kararlarını doğru vermek zorundadırlar. Ulaştırma yatırımları çok pahalı, alternatif kullanımı olmayan yatırımlardır. Bu nedenle, ulaştırma yatırım değerlendirmelerinde özel yaklaşımların ve yöntemlerin kullanılmasına gereksinim bulunmaktadır. Bu çalışmada mevcut sorunlar ve ülkemizin koşulları göz önüne alınarak bir yöntem ve karar süreci önerisi geliştirilmiştir. Bu önerinin temelini, veri kısıtlamasını fazla zorlamayan, Avrupa Birliği ülkeleri uygulamalarına ters düşmeyen, olabildiğince basit, katılımcı çok ölçütlü değerlendirme yöntemi ile bu yönteme dayanan şeffaf bir karar süreci yaklaşımı oluşturmaktadır. Çalışmanın sonunda, geliştirilen öneri, bir örnek üzerinde uygulanmıştır.

 

Anahtar Kelimeler. Ulaştırma yatırımlarının değerlendirilmesi, çok ölçütlü değerlendirme, karar süreci.

 


Tam Metin: PDF