Yazar Detayları

BİLGİN, Nuh

 • Cilt 4, Sayı 3 (2005) - İTÜ'DE TAMAMLANAN DOKTORA ÇALIŞMALARI
  Mekanize kazı makinalarının seçiminde küçük ve tam boyutlu kazı deneylerinin karşılaştırılması
  Özet  PDF
 • Cilt 1, Sayı 2 (2002) - İTÜ'DE TAMAMLANAN DOKTORA ÇALIŞMALARI
  Kollu galeri açma makinelerinin cevher kazısında kullanımının araştırılması
  Özet  PDF
 • Cilt 9, Sayı 3 (2010) - İTÜ'DE TAMAMLANAN DOKTORA ÇALIŞMALARI
  Kayaç kazılabilirliğinin tayini için taşınabilir kayaç kesme deney aletinin geliştirilmesi
  Özet  PDF


ISSN: 1307-167X