İTÜDERGİSİ/d, Cilt 1, Sayı 2 (2002)

Yazı Büyüklüğü:  Küçük  Orta  Büyük

Kollu galeri açma makinelerinin cevher kazısında kullanımının araştırılması

Hakan TUNÇDEMİR, Nuh BİLGİN

Özet


Dünyada maden fiyatları düşme eğilimine girmiştir. Bu yüzden Türkiye yeraltı madenlerinde mevcut üretim yöntemlerinin gözden geçirilerek hızlı ve düşük maliyetli kazı teknolojilerine geçiş hızlandırılmalıdır. Bu amaçla, Türkiye’de, kömür dışı yeraltı madenlerinde, -cevher kazısında- kollu makinelerin (veya benzerleri-nin) kullanılabilirliği araştırılmıştır. Ele alınan her bir cevher ve yankayaç için dünyada yalnızca birkaç üniversitede bulunan “Doğrusal Kazı Seti’nde” kesme deneyleri yapılarak optimum kazı koşulları belirlen-miştir. Daha sonra performans tahmin yöntemlerinden faydalanılarak olası kullanılacak bir mekanik kazıcı için önceden performans tahmini yapılmıştır. Sonuç olarak; kayaç kazarken sarfedilen enerjinin pasa irilik katsayısı veya kayaç mekanik özelliklerinden kestirilebileceği anlaşılmıştır.

 

Anahtar Kelimeler: Cevher kazısı, hidrolik kırıcı, kayaç mekanik özellikleri, kollu makine, pasa irilik katsayısı, spesifik enerji.


Tam Metin: PDF