İTÜDERGİSİ/d, Cilt 4, Sayı 3 (2005)

Yazı Büyüklüğü:  Küçük  Orta  Büyük

Mekanize kazı makinalarının seçiminde küçük ve tam boyutlu kazı deneylerinin karşılaştırılması

Cemal BALCI, Nuh BİLGİN

Özet


Bu makalede, mekanize kazı makinalarının kazı hızlarının önceden kestirilebilmesi için spesifik enerji değeri, hem küçük hem de tam boyutlu kazı seti kullanılarak elde edilmiştir. Spesifik enerji değeri, mekanize kazı makinalarının verimliliğinin tahmin edilmesinde, en geçerli metotlardan biridir. Bu değer, laboratuvarda küçük ve tam boyutlu kazı setlerinde, kaya kesme deneyleri yapılarak elde edilmektedir. Bu amaçla, farklı fiziksel ve mekanik özelliklere sahip kaya, mineral ve cevher numuneleri üzerinde, hem küçük hem de tam boyutlu kazı seti kullanılarak, kaya kesme deneyleri yapılmıştır. Bu deneyler sırasında, keskilere gelen kuvvetler ve spesifik enerji değerleri ölçülmüştür. Küçük ve tam boyutlu kazı deneylerinden elde edilen spesifik enerji değerleri arasındaki ilişkiler araştırılmıştır. Ayrıca, kayaçların mekanik ve fiziksel özellikleri belirlenmiş, elde edilen spesifik enerji değerleri ile olan ilişkileri istatiksel olarak analiz edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Spesifik enerji, mekanize kazı, kayaç kesme, kazı hızı.


Tam Metin: PDF