Yazar Detayları

YAYLA, Nadir

  • Cilt 3, Sayı 6 (2004) - İTÜ'DE TAMAMLANAN DOKTORA ÇALIŞMALARI
    Kentiçi otobüs taşımacılığında özelleştirme için bir karar destek modeli önerisi: Eskişehir örneği
    Özet  PDF
  • Cilt 9, Sayı 6 (2010) - İTÜ'DE TAMAMLANAN DOKTORA ÇALIŞMALARI
    Tıkanıklık fiyatlandırmasının İstanbul için uygunluğunun araştırılması: Eminönü fiyatlandırma modeli
    Özet  PDF


ISSN: 1307-167X