İTÜDERGİSİ/d, Cilt 3, Sayı 6 (2004)

Yazı Büyüklüğü:  Küçük  Orta  Büyük

Kentiçi otobüs taşımacılığında özelleştirme için bir karar destek modeli önerisi: Eskişehir örneği

Murat KARACASU, Nadir YAYLA

Özet


Kentlerde ulaştırma hizmetleri genellikle yerel yönetimlerce gerçekleştirilmektedir. Yerel yönetimler  çeşitli sebeplerle kentliye sundukları taşıma hizmetinde yetersiz kalmışlardır. Başka sektörlerde olduğu gibi ulaştırma sektöründe de özelleştirme bir çözüm olarak ortaya çıkmıştır. Ulaştırmada özelleştirme, ulaşım alt yapısının özel işletmecilerle kullanılması olup büyük harcamalarla gerçekleştirilen altyapının verimli şekilde kullanılması yanında, yolcuların sunulan taşıma hizmetinden memnun kalmaları ve bunlarda sürekliliğin sağlanmasının önemi büyüktür. Çalışmada, kentiçi toplu taşıma hizmetinin özelleştirilmesi için bir karar destek modeli ortaya konması amaçlanmıştır. Bulanık mantık, istatistik yöntem ve electre yöntemi kullanılmıştır. Eskişehir ilindeki taşımalardan elde edilen veriler kullanılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Özelleştirme, karar verme, model kurma.


Tam Metin: PDF