Yazar Detayları

TAYLAN, Metin

  • Cilt 2, Sayı 1 (2003) - MAKALE
    Sefer süresince meydana gelen yük değişimlerinin gemilerin stabilitesi üzerindeki etkileri
    Özet  PDF
  • Cilt 10, Sayı 1 (2011) - İTÜ'DE TAMAMLANAN DOKTORA ÇALIŞMALARI
    Ön teçhiz ve ön boru montaj işlemlerinin tersane verimliliği üzerindeki etkisi
    Özet  PDF


ISSN: 1307-167X