Yazar Detayları

VARDAR, Mahir

 • Cilt 7, Sayı 1 (2008) - İTÜ'DE TAMAMLANAN DOKTORA ÇALIŞMALARI
  Yeraltı kaya yapılarının denetimi ve yönlendirilmesinde uzman sistem oluşturulması
  Özet  PDF
 • Cilt 5, Sayı 4 (2006) - İTÜ'DE TAMAMLANAN DOKTORA ÇALIŞMALARI
  Yüzey pürüzlülüğünün sayısal tanımı ve süreksizliğin kesme dayanımına etkisi
  Özet  PDF
 • Cilt 4, Sayı 2 (2005) - İTÜ'DE TAMAMLANAN DOKTORA ÇALIŞMALARI
  Kayaçlarda ayrışma ve alterasyon değişimine sayısal bir yaklaşım
  Özet  PDF


ISSN: 1307-167X