İTÜDERGİSİ/d, Cilt 4, Sayı 2 (2005)

Yazı Büyüklüğü:  Küçük  Orta  Büyük

Kayaçlarda ayrışma ve alterasyon değişimine sayısal bir yaklaşım

Erkan BOZKURTOĞLU, Mahir VARDAR, Fikret SUNER

Özet


Kayaçlar iç ve dış etmenler ile sürekli bir değişimin altında kaldıkları süreç içinde bünyelerini (maddelerini) etkileyen oluşumlara; fiziksel, kimyasal, mineralojik, petrografik, mekanik ve elastik özelliklerindeki farklı değişimler ile tepki verirler. Bu çalışmada kayaçların bünyesinde ayrışma ve alterasyona bağlı gelişen değişim, her Pi(xi,yi) koordinatında noktasal ve formasyon bütününde genel (alansal) tanımlanmıştır. Araştırma, ayrışma ve alterasyon etkisinde kaldığı bilinen Çanakkale ili Tuzla jeotermal sahasındaki 70 km2 lik alanda görülen kayaçlar üzerinde yapılmıştır. Çalışmada inceleme alanındaki jeolojik ve mühendislik özellikleri belirlemiş, kayaçların bünyelerindeki değişim için fiziksel ve maddesel özelliklerinden yararlanılmıştır. Maddesel (bünyesel) özelliklerin sayısal değerleri, yönlü kayaç örneklerden hazırlanan yönlü ince kesitlerin polarizan mikroskop görüntülerinin ilgili yazılımlar ile bilgisayarda sayısallaştırılması ile elde edilmiştir. Bu şekilde elde edilen sayısal görüntü değerleri, kayacın alınmış olduğu Pi(xi,yi) koordinatındaki maddesi (bünyesi) nin sayısal değeridir ve bu, kayacın oluşumundan günümüze kadar geçirdiği tüm olayların sayısal ifadesi olarak değerlendirilmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Noktasal kayaç değişimi,Genel kayaç değişimi,Fiziksel özellik, Sayısal görüntü değeri.

 


Tam Metin: PDF