Cilt 3, Sayı 1 (2005)

İçindekiler

İTÜ'DE TAMAMLANAN DOKTORA ÇALIŞMALARI

Fotopolimerizasyon yöntemiyle çaprazbağlı ve aşı kopolimerler hazırlanması PDF
Ali Ekrem MÜFTÜOĞLU, Yusuf YAĞCI
Camsı geçiş civarında kritik üslerin çalışılması; zaman ayrımlı floresans çalışma PDF
Demet KAYA, Önder PEKCAN
UV-cured polimerik filmlerde perkolasyon kümelerinin çözünmesi; floresans çalışması PDF
Şaziye UĞUR, Önder PEKCAN
Periferal fosforlu ve naftalenli gruplar içeren porfirazinler PDF
Ergün GONCA, Ahmet GÜL
Çözelti içinde çapraz bağlanabilen poli(izobutilen) esaslı jeller PDF
Selda DURMAZ SEZGİNGİL, Oğuz OKAY
Hacimli esterik sübstitüentler içeren ftalosiyaninler PDF
M. Kasım ŞENER, Makbule BURKUT KOÇAK, Ali CİHAN
Bazı metal katyonlarının, sodyum trimetafosfat ortamında ayrılmalarının iyon değiştirici kromatografi ile incelenmesi PDF
Halil DEMİR, Ayçiçek AKSELİ
Vitamin-mineral tabletlerde manganın katı örnekleyici GFAAS ile doğrudan analizi PDF
Nihat COŞKUN, Süleyman AKMAN
Alkil ftalodinitril türevlerinin sentezi ve ftalosiyaninlerinin hazırlanması PDF
Hatice AKIN DİNÇER, Makbule BURKUT KOÇA, Esin HAMURYUDAN
Heterofonksiyonel poli(etilen oksit) makromonomerlerin sentezi ve karakterizasyonu PDF
Faruk YILMAZ, Yusuf YAĞCI

Makale

Hepdoğruluk problemi: Önerme mantığı ifadelerinin iki boyutlu biçimlere dönüştürülmesi PDF
Lokman KOLUKISA
Alopecosa fabrilis (Clerck, 1757) (Araneae, Lycosidae) örümceğinin zehir bezi ve zehiri üzerine bir çalışma PDF
Meltem MARAŞ, Kültiğin ÇAVUŞOĞLU, Abdullah BAYRAM


ISSN: 1307-1661