İTÜDERGİSİ/c, Cilt 3, Sayı 1 (2005)

Yazı Büyüklüğü:  Küçük  Orta  Büyük

Periferal fosforlu ve naftalenli gruplar içeren porfirazinler

Ergün GONCA, Ahmet GÜL

Özet


Magnezyum butanolat varlığında 1,2-bis(1-naftilmetiltiyo)maleonitril’in (1) siklotetramerizasyonuyla periferal posizyonlardan bağlanmış sekiz adet naftilmetil grubu içeren sübstitüe mavi-yeşil renkli magnezyum porfirazin (2) sentez edilmiştir. Trifluoroasetik asitle muamele edilerek metalsiz türevine (3) geçilmiş ve bu ürünün çeşitli metal tuzlarıyla reaksiyona sokulmasıyla metal porfirazinler (4-6) elde edilmiştir  (M+2= Cu+2, Zn+2, Co+2). Bu çalışmanın ana hedefini oluşturan trifenilfosfin sübstitüe porfirazinler elde etmek için önce trifenilfosfinin metakrilik asit ve hidrobromik asit ile reaksiyonu sonucu oluşan (2-karboksi-1-metiletil)trifenilfosfonyum bromür’ün (9), oktakis(2-hidroksietiltiyo)porfirazinatomagnezyum’un (8) -OH grupları ile esterleştirme reaksiyonu yapılmıştır. Yeni bileşikler FT-IR, EPR, 1H ve 31P NMR, UV-görünür bölge spektrumlarıyla ve elementel analizle karakterize edilmiştir.

 

 

Anahtar Kelimeler: Porfirazin, naftalen, EPR, trifenilfosfin, fosfonyum.


Tam Metin: PDF