İTÜDERGİSİ/c, Cilt 3, Sayı 1 (2005)

Yazı Büyüklüğü:  Küçük  Orta  Büyük

Fotopolimerizasyon yöntemiyle çaprazbağlı ve aşı kopolimerler hazırlanması

Ali Ekrem MÜFTÜOĞLU, Yusuf YAĞCI

Özet


Yan zincir fonksiyonlu önpolimer kullanılarak fırça tipli blok-aşı kopolimer eldesi incelendi. İlk olarak, kümil potasyum başlatıcısı varlığında, –78oC’de ve 10-6 torr basınç altında gerçekleştirilen anyonik yaşayan polimerizasyonla düşük molekül ağırlığı dağılımlı poli(N,N-dimetil-4-vinilfenetilamin)-blok-polistiren sentezlendi. Daha sonra, N,N-dimetil amino yan zincir fonksiyonlu bu polimerden metil metakrilatın  fotokimyasal radikal polimerizasyonu sonucu çapraz bağlı polimer ve daha az oranda fırça tipli blok-aşı kopolimer elde edildi. 350 nm dalgaboylu ışıkla uyarılan benzofenonun yan zincirdeki amino gruplarından hidrojen koparmasıyla makroradikal oluşumu sağlanmıştır. Blok-aşı kopolimerin karakterizasyonu 1H-NMR, ve GPC analizleriyle yapıldı.

 

Anahtar Kelimeler: Yaşayan anyonik polimerizasyon, Fotokimyasal radikal polimerizasyonu, Çapraz bağlı polimer, Fırça blok kopolimer, Blok-aşı kopolimer.


Tam Metin: PDF