İTÜDERGİSİ/c, Cilt 3, Sayı 1 (2005)

Yazı Büyüklüğü:  Küçük  Orta  Büyük

Bazı metal katyonlarının, sodyum trimetafosfat ortamında ayrılmalarının iyon değiştirici kromatografi ile incelenmesi

Halil DEMİR, Ayçiçek AKSELİ

Özet


Sülfolanmış bir polystiren reçine olan Dowex 50W-X8 (200-400 mesh) üzerinde, 0,01 ile 0,3 M arasında sodyum trimetafosfat konsantrasyonları kullanılarak bazı elementlerin dağılım katsayıları incelenmiştir. Dağılım katsayılarının değerlendirilmesiyle 0.1 M sodyum trimetafosfat kullanılarak elementlerin ayrılmaları sağlandı. Küçük miktardaki ayırmalar için her elementten 0.5’er  mg, büyük miktardaki ayırmalar için her elementten 30’ar mg kullanıldı. Sonuçlardan anlaşılacağı gibi sodyum trimetafosfat, incelenen elementler için yeni bir elüent olarak kullanılabilir. Bu ayırmalar için sodyum trimetafosfat, diğer elüentlere göre bazı avantajlara sahiptir. Kuyruk etkisi çok küçük, ayırma zamanı diğer bilinen metotlardan daha kısadır. Elüsyon pikleri dar ve hemen hemen simetriktir. Kalitatif ve kantitatif incelemeler spektroflorometre ile yapılmıştır.

 

Anahtar Kelimeler: Sodyum Trimetafosfat, metal iyonlarının ayrılması, iyon değişimi kromatografisi.


Tam Metin: PDF