İTÜDERGİSİ/c, Cilt 3, Sayı 1 (2005)

Yazı Büyüklüğü:  Küçük  Orta  Büyük

Vitamin-mineral tabletlerde manganın katı örnekleyici GFAAS ile doğrudan analizi

Nihat COŞKUN, Süleyman AKMAN

Özet


Elektrotermal Atomik Absorpsiyon Spektrometrisi ile geleneksel olarak yapılan analizlerde, örneklerin çözülmesi, istenmeyen maddelerin uzaklaştırılması ve eğer gerekiyor ise seyreltme veya ön zenginleştirme işlemlerine gerek vardır. Örneklerin çözülmesi ve analize hazır hale getirilmesi genel olarak analizin en zahmetli ve zaman alıcı bölümüdür. Eser ve ultra eser element analizlerinde yukarıdaki işlemler nedeniyle analat kaybı veya örneğin kirlenme riski oldukça artmaktadır. Bu çalışmanın amacı çözme işlemi gerektirmeden çeşitli örmekler içerisindeki metal analizleri için katı örnekleyici grafi fırınlı atomik absorpsiyon spektrometrisi (GFAAS) ile yöntem geliştirmektir. Doğrudan katı örneklerden edilen değerler çözelti tekniği sonuçlarıyla karşılaştırıldığında katıların doğrudan analizi tekniğinin vitamin-mineral tabletlerdeki Mn analizleri için başarıyla uygulanmasının gerçekleştirildiği görülmektedir.

 

Anahtar Kelimeler: Katı örnekleme, mangan, eser element analizi, ETAAS.


Tam Metin: PDF