Yazar Detayları

TOPÇU, Y. İlker

  • Cilt 10, Sayı 1 (2011) - İTÜ'DE TAMAMLANAN DOKTORA ÇALIŞMALARI
    Gemi işletmeciliğinde yönetimsel süreçlerin risk temelli analitik modellenmesi
    Özet  PDF


ISSN: 1307-167X