Yazar Detayları

KUTLUHAN, Sabit

  • Cilt 8, Sayı 6 (2009) - İTÜ'DE TAMAMLANAN DOKTORA ÇALIŞMALARI
    Bitümlü sıcak karışımlarda tekerlek izi oluşumunu etkileyen faktörler ve azaltmaya yönelik öneriler
    Özet  PDF


ISSN: 1307-167X