Yazar Detayları

KÜLÜR, Sıtkı

  • Cilt 9, Sayı 6 (2010) - İTÜ'DE TAMAMLANAN DOKTORA ÇALIŞMALARI
    1:25000 Ölçekli coğrafi veri tabanı tasarımında topografik detaylar arasındaki topolojik ilişkilerin tanımlanması
    Özet  PDF
  • Cilt 8, Sayı 3 (2009) - İTÜ'DE TAMAMLANAN DOKTORA ÇALIŞMALARI
    Videogrametrik bir sistem tasarımı
    Özet  PDF


ISSN: 1307-167X