Yazar Detayları

ÜSTÜN, Güldem

  • Cilt 1, Sayı 1 (2002) - İTÜ'DE TAMAMLANAN DOKTORA ÇALIŞMALARI
    Boraj yağının enzimatik hidrolizi ile gamma-linolenik asit zenginleştirilmesi
    Özet  PDF
  • Cilt 9, Sayı 4 (2010) - İTÜ'DE TAMAMLANAN DOKTORA ÇALIŞMALARI
    Alabalık yağından çoklu doymamış yağ asitleri eldesi: Tepki yüzey metodolojisi ile optimizasyonu
    Özet  PDF


ISSN: 1307-167X