Yazar Detayları

TOZ, Gönül

 • Cilt 8, Sayı 3 (2009) - İTÜ'DE TAMAMLANAN DOKTORA ÇALIŞMALARI
  Yer bilimlerinde servis odaklı mimari ile coğrafi bilgi sistemi oluşturulması
  Özet  PDF
 • Cilt 8, Sayı 3 (2009) - İTÜ'DE TAMAMLANAN DOKTORA ÇALIŞMALARI
  1:16.000 ölçekli hava fotoğraflarından SYM üretimi ve doğruluk modellemesi
  Özet  PDF
 • Cilt 6, Sayı 5-6 (2007) - İTÜ'DE TAMAMLANAN DOKTORA ÇALIŞMALARI
  Coğrafi veri seçim işlemi sonuçlarının değerlendirilmesinde hata matrisinin kullanımı
  Özet  PDF
 • Cilt 5, Sayı 5 (2006) - İTÜ'DE TAMAMLANAN DOKTORA ÇALIŞMALARI
  Veri tabanlarında mekânsal verilerin çok kullanıcılı ortamda depolanması ve özgeçmişlerinin izlenmesi
  Özet  PDF
 • Cilt 2, Sayı 6 (2003) - İTÜ'DE TAMAMLANAN DOKTORA ÇALIŞMALARI
  Tarihi eserlerin fotogrametrik olarak belgelenmesi ve coğrafi bilgi sistemine aktarılması
  Özet  PDF
 • Cilt 1, Sayı 2 (2002) - İTÜ'DE TAMAMLANAN DOKTORA ÇALIŞMALARI
  Zemin sıvılaşmasına yönelik fotogrametrik uygulamalar
  Özet  PDF


ISSN: 1307-167X