İTÜDERGİSİ/d, Cilt 5, Sayı 5 (2006)

Yazı Büyüklüğü:  Küçük  Orta  Büyük

Veri tabanlarında mekânsal verilerin çok kullanıcılı ortamda depolanması ve özgeçmişlerinin izlenmesi

Ahmet KARABURUN, Gönül TOZ

Özet


Coğrafi bilgi sistemlerinde veri tabanlarının artan kullanımı, veri tabanlarının sağlamış olduğu diğer faydaların da sistem içerisinde değerlendirilmesi fikrini oluşturmuştur. Bu faydalardan bir tanesi kullanıcılara çok kullanıcılı ortamın sunulması, bir diğeri ise verilerin özgeçmişlerinin takibidir. Coğrafi bilgi sisteminin herhangi bir aşamasında birden fazla kullanıcının eş zamanlı olarak aynı veri üzerinde güncelleme yapma ihtiyacı olabilmektedir. Bu durumda kullanılan veri tabanı yönetim sisteminin, kullanıcılarına verilerin birden fazla kopyasını almadan aynı anda güncelleme imkânı sağlaması gerekmektedir. Coğrafi bilgi sistemlerinde mekânsal bilgi çoğunlukla konum ve öznitelik bilgisi bileşenlerine ayrılmış ve zaman bileşeni sisteme dâhil edilmemiştir. Zaman bilgisinin de sisteme dâhil edilmesi coğrafi bilgi sistemini temsil ettiği gerçek dünyaya daha yakınlaştıracak ve mekânsal planlama ve karar vermede daha güvenli bir kullanıma imkân verecektir. Böylece veri tabanlarında özgeçmişlerin modellenmesi; geçmiş bir tarihteki veri tabanı içeriğini veya bir objenin zaman içerisindeki değişiminin görüntülenmesini sağlayacaktır. Verilerin özgeçmişlerinin takibi ve çok kullanıcılı güncelleme imkânının sağlanması için veri modeli seçimi çok önemli olmaktadır. Bu veri modeli veri tabanının hacmini artırmamalı ve verileri depolarken kompleks algoritmalar kullanmamalıdır. Özgeçmiş takibi ve çok kullanıcılı ortam için tek veri modelinin kullanılması çalışma hızını olumlu etkileyecektir. Bu amaca hizmet etmek için veri tabanları üzerinde mekânsal veri sunucusu olarak adlandırılan ve mekânsal verilerin depolanmasına imkân sağlayan yazılımlar geliştirilmiştir. Bu çalışmada veri tabanı yönetim sistemleri incelenerek çok kullanıcılı ortam ve verilerin özgeçmişlerinin izlenmesi için bu yazılımların sunmuş olduğu en uygun yöntemin belirlenmesi amaçlanmıştır.

 

Anahtar Kelimeler: Veri tabanı yönetim sistemi, versiyon, özgeçmiş takibi.


Tam Metin: PDF