İTÜDERGİSİ/d, Cilt 1, Sayı 2 (2002)

Yazı Büyüklüğü:  Küçük  Orta  Büyük

Zemin sıvılaşmasına yönelik fotogrametrik uygulamalar

Oktay AKSU, Gönül TOZ

Özet


Deprem sonrası ortaya çıkan sıvılaşma ve fay hareketlerinin neden olduğu hasarların ve konumsal değişimlerin belirlenmesinde, fotogrametri ve uzaktan algılama veri ve yöntemleri de kullanılmaktadır. Uzaktan algılama görüntüleri ile değişim belirlemede etken faktörler; zamansal, konumsal ve spektral ayırma gücü ile radyometrik çözünürlüktür. Yani, görüntü çiftlerinin yılın aynı zamanlarında, aynı daimi bakış açısıyla, aynı algılayıcı ile aynı çözünürlükte temin edilmiş olması elde edilecek sonuçların güvenilirlik düzeyini etkileyen konulardır. Bu çalışmada; 17 Ağustos 1999 tarihinde meydana gelen depremden sonra, Sapanca Bölgesinde oluşan konumsal değişikliklerin ve Gölcük Bölgesinde çöken binaların, hava fotoğrafları ve Landsat 7 uydu görüntülerinden belirlenmesi hedef alınmıştır.

 

Anahtar Kelimeler: Fotogrametri, sıvılaşma, uydu görüntüsü.

 


Tam Metin: PDF