Yazar Detayları

SINAYIŞ, Burak

  • Cilt 8, Sayı 1 (2009) - İTÜ'DE TAMAMLANAN DOKTORA ÇALIŞMALARI
    Türkiye'de organizasyonel sürekliliği etkileyen faktörlerin incelenmesi
    Özet  PDF


ISSN: 1307-167X