Yazar Detayları

ÖZTOPAL, Ahmet

  • Cilt 8, Sayı 1 (2009) - İTÜ'DE TAMAMLANAN DOKTORA ÇALIŞMALARI
    Kısa vadeli yağış modellemesi için yapay sinir ağları yaklaşımı
    Özet  PDF


ISSN: 1307-167X