Yazar Detayları

BİLGİÇ, Şafak

  • Cilt 1, Sayı 2 (2002) - İTÜ'DE TAMAMLANAN DOKTORA ÇALIŞMALARI
    Türkiye?de ulaştırma yatırımlarının değerlendirilmesi için bir yöntem önerisi
    Özet  PDF


ISSN: 1307-167X