Yazar Detayları

YAĞCI, Yusuf

 • Cilt 6, Sayı 1 (2008) - İTÜ'DE TAMAMLANAN DOKTORA ÇALIŞMALARI
  II. tip serbest radikal fotopolimerizasyonunda poli(etilen oksit)'in hidrojen verici olarak kullanılması
  Özet  PDF
 • Cilt 4, Sayı 1 (2006) - İTÜ'DE TAMAMLANAN DOKTORA ÇALIŞMALARI
  Kontrollü polimerizasyon ve çapraz eşleşme metodlarıyla poli(p-fenilen) sentezi
  Özet  PDF
 • Cilt 3, Sayı 1 (2005) - İTÜ'DE TAMAMLANAN DOKTORA ÇALIŞMALARI
  Fotopolimerizasyon yöntemiyle çaprazbağlı ve aşı kopolimerler hazırlanması
  Özet  PDF
 • Cilt 3, Sayı 1 (2005) - İTÜ'DE TAMAMLANAN DOKTORA ÇALIŞMALARI
  Heterofonksiyonel poli(etilen oksit) makromonomerlerin sentezi ve karakterizasyonu
  Özet  PDF
 • Cilt 2, Sayı 1 (2004) - İTÜ'DE TAMAMLANAN DOKTORA ÇALIŞMALARI
  ATRP yöntemi ile tasarlanmış polistiren makrofotobaşlatıcıların sentezi
  Özet  PDF


ISSN: 1307-1661