Cilt 6, Sayı 1 (2008)

İçindekiler

İTÜ'DE TAMAMLANAN DOKTORA ÇALIŞMALARI

Porfirazin esaslı süpramoleküler yapılar PDF
Ayhan NAZLI, Ahmet GÜL
Ricci-Rank 1 Lorentz manifoldlarında statik tam çözümler PDF
Durmuş DAĞHAN, Ayşe H. BİLGE
Bir vektör Gürsey modelinin renormalizasyon grubu analizi PDF
Ferhat TAŞKIN, Mahmut HORTAÇSU
Atom Transfer Radikal Polimerizasyon'da aktif bakır (I) kompleks katalizinin reaksiyon ortamında üretilmesi PDF
Hümeyra MERT BALABAN, Gürkan HIZAL
Karbazol içerikli kopolimerlerin elektrokimyasal karakterizasyonu ve sensör davranışları PDF
Murat ATEŞ, A.Sezai SARAÇ
2-Hidroksietilamino propilen glikol fonksiyonlu polimerik reçine ile borun seçimli ekstraksiyonu PDF
Mustafa GAZİ, Niyazi BIÇAK
II. tip serbest radikal fotopolimerizasyonunda poli(etilen oksit)'in hidrojen verici olarak kullanılması PDF
Mehmet Atilla TAŞDELEN, Yusuf YAĞCI
GFAAS ile bizmut tayininde girişim mekanizmalarının incelenmesi PDF
Nilgün TOKMAN, Süleyman AKMAN
Bifenil sübstitüentler içeren ftalosiyaninler PDF
Ayfer KALKAN, Zehra ALTUNTAŞ BAYIR
Komposizyon kaymasının kopolielektrolitin yapısına ve özelliklerine etkileri PDF
Didem SÜNBÜL, Ahmet GİZ

Makale

Apium graveolens Linn. (Apiaceae) tohumu uçucu yağının kimyasal bileşimi ve in vitro antioksidan aktivitesi PDF
Serap ŞAHİN BAŞAK, Ferda CANDAN
Lallemantia canescens (L) Fisch & Mey bitkisinin ve kallus doku kültürünün antioksidan aktivitesi PDF
Serap ŞAHİN BAŞAK, Ferda CANDAN


ISSN: 1307-1661