İTÜDERGİSİ/c, Cilt 2, Sayı 1 (2004)

Yazı Büyüklüğü:  Küçük  Orta  Büyük

ATRP yöntemi ile tasarlanmış polistiren makrofotobaşlatıcıların sentezi

Mustafa DEĞİRMENCİ, Yusuf YAĞCI

Özet


Bu çalışmada, yeni tek ve çift fonksiyonlu atom-transfer radikal polimerizasyon (ATRP) başlatıcıları, 2-brompropanoil bromür’ün, 2-hidroksi-2-metil-1-fenil propan-1-on (HMPP) ve [4-(2-hidroksietoksi) fenil]-2-metil propan-1-on) (HE-HMPP), fotobaşlatıcıları ile  kondenzasyonu sonucu elde edildi ve karakterizasyonu yapıldı. ATRP başlatıcıları ve bakır(I) kompleksi, Cu(I)Br/bipiridin, varlığında çözücüsüz ortamda, 110 0C’de gerçekleştirilen stirenin (St) atom transfer radikal rolimerizasyonundan,  fotoaktif alkoksi fenil keton gruplarını içeren tasarlanmış polistiren makrofotobaşlatıcıları  elde edildi. Başlama etkinliğinin kantitatif olduğu ve zincir ucunda veya ortasında istenilen fotobaşlatıcı fonksiyonu içeren dar molekül ağırlığı dağılımına sahip polistiren polimerlerinin sentezlendiği, Jel Geçirgenlik Kromatografisi, spektroskopik ve fotodegradasyon çalışmaları ile ispatlandı.

 

Anahtar Kelimeler: Atom-transfer radikal polimerizasyon (ATRP), makrofotobaşlatıcı, polistiren.


Tam Metin: PDF