Yazar Detayları

ÖDEKAN, Ayla

 • Cilt 5, Sayı 1 (2008) - İTÜ'DE TAMAMLANAN DOKTORA ÇALIŞMALARI
  Ekran ve yer: Uzamsallık ve 1990'lardan sonra sanat üretimi
  Özet  PDF
 • Cilt 5, Sayı 1 (2008) - İTÜ'DE TAMAMLANAN DOKTORA ÇALIŞMALARI
  Müzayedelerin sanat piyasalarındaki rolü ve Türkiye'deki yansımaları
  Özet  PDF
 • Cilt 5, Sayı 1 (2008) - İTÜ'DE TAMAMLANAN DOKTORA ÇALIŞMALARI
  Almanya'da yeni nesil Türk sanatçılar ve hayali vatan: Türkiye
  Özet  PDF
 • Cilt 5, Sayı 1 (2008) - ÇAĞRILI MAKALE
  İstanbul Teknik Üniversitesi'nde Sanat Tarihi Lisansüstü Eğitimi (1999-2006)
  Özet  PDF
 • Cilt 3, Sayı 1 (2006) - İTÜ'DE TAMAMLANAN DOKTORA ÇALIŞMALARI
  Müze eğitiminin tarihsel gelişimi
  Özet  PDF
 • Cilt 6, Sayı 2 (2009) - İTÜ'DE TAMAMLANAN DOKTORA ÇALIŞMALARI
  Yazının krallığı: Başlangıç yıllarında Türk sinemasında film jenerikleri
  Özet  PDF
 • Cilt 6, Sayı 2 (2009) - İTÜ'DE TAMAMLANAN DOKTORA ÇALIŞMALARI
  Erken Cumhuriyet Dönemi'nde yerli malı kavramı ve İstanbul yerli malı sergileri
  Özet  PDF
 • Cilt 6, Sayı 2 (2009) - İTÜ'DE TAMAMLANAN DOKTORA ÇALIŞMALARI
  II. Andronikos dönemi Konstantinopolis Manastırları?nda Philanthropia
  Özet  PDF
 • Cilt 6, Sayı 2 (2009) - İTÜ'DE TAMAMLANAN DOKTORA ÇALIŞMALARI
  Yeni-primitivizmden Süprematizme Maleviç'in sanatında tersten perspektif dördüncü boyut ilişkisi
  Özet  PDF
 • Cilt 6, Sayı 2 (2009) - İTÜ'DE TAMAMLANAN DOKTORA ÇALIŞMALARI
  Osmanlı döneminden günümüze Saraybosna müslüman mezar taşları
  Özet  PDF


ISSN: 1307-1653