Yazar Detayları

KIRCA, Veysel Şadan Özgür

  • Cilt 8, Sayı 6 (2009) - İTÜ'DE TAMAMLANAN DOKTORA ÇALIŞMALARI
    Düşey yüzlü kıyı yapılarının dalgalar altındaki performansının arttırılması
    Özet  PDF


ISSN: 1307-167X