Yazar Detayları

ERDEN, Turan

  • Cilt 9, Sayı 6 (2010) - İTÜ'DE TAMAMLANAN DOKTORA ÇALIŞMALARI
    Acil durum servislerinin yer seçimi: Analitik Hiyerarşi Yöntemi ve CBS entegrasyonu
    Özet  PDF


ISSN: 1307-167X