Yazar Detayları

ÇELİKOYAN, T. Murat

  • Cilt 4, Sayı 3 (2005) - İTÜ'DE TAMAMLANAN DOKTORA ÇALIŞMALARI
    İstanbul kentinde arazi kullanımının hava fotoğrafları ve uydu görüntüleri yardımıyla tarihsel dönemlerde incelenmesi ve analizi
    Özet  PDF


ISSN: 1307-167X