Yazar Detayları

SHAH, Surendra P.

  • Cilt 5, Sayı 4 (2006) - İTÜ'DE TAMAMLANAN DOKTORA ÇALIŞMALARI
    Lif donatılı çimento esaslı kompozitlerde, lif dağılımının elektriksel bir yöntem ile tahribatsız ölçümü
    Özet  PDF


ISSN: 1307-167X