Yazar Detayları

OKTUĞ, Sema

  • Cilt 9, Sayı 5 (2010) - İTÜ'DE TAMAMLANAN DOKTORA ÇALIŞMALARI
    Gezgin sualtı akustik duyarga ağlarında konumlandırma protokollerinin başarım analizi
    Özet  PDF
  • Cilt 10, Sayı 3 (2011) - İTÜ'DE TAMAMLANAN DOKTORA ÇALIŞMALARI
    Optik WDM ağları için ayrıştırılmış kullanılabilirlik kısıtı altında yol ve dalgaboyu atama teknikleri
    Özet  PDF


ISSN: 1307-167X