Yazar Detayları

OCAKOĞLU, Neslihan

  • Cilt 4, Sayı 6 (2005) - İTÜ'DE TAMAMLANAN DOKTORA ÇALIŞMALARI
    İzmir körfezi ve dolaylarının aktif tektonizmasının sismik yansıma verileri ile incelenmesi
    Özet  PDF


ISSN: 1307-167X