Yazar Detayları

ÖZDEĞER, Mustafa Nazım Emre

  • Cilt 5, Sayı 4 (2006) - İTÜ'DE TAMAMLANAN DOKTORA ÇALIŞMALARI
    Paletli arazi taşıtlarının performans hesabında farklı bir yaklaşım
    Özet  PDF


ISSN: 1307-167X